Aantal artikelen:
Subtotaal:
0
€ 0.00
empty

Koffiemachines, gereviseerd met garantie! Tevens onderhoud en reparatie.

home   /   garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

  • Overeenkomstig bepalingen fabrikant, of indien het een gereviseerd model is 3 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. 3 maanden garantie is ook van toepassing bij reparaties uitgevoerd door Flevo Koffieservice, echter alleen op dat deel dat gerepareerd is
  • Indien blijkt dat producten ten aanzien waarvan de garantie werd ingeroepen, geen gebreken vertonen, worden alle gemaakte kosten door Flevo Koffieservice in rekening gebracht, ook tijdens de garantieperiode.
  • Flevo Koffieservice is gerechtigd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen, alsmede eventuele (bijzondere) transportkosten en te gebruiken beproevingsapparatuur.
  • Alle aanspraken op garantie vervallen indien er sprake is van wijziging in of reparaties aan het geleverde door Opdrachtgever zelf en/of derden zonder toestemming van Flevo Koffieservice. Aanspraken op garantie vervallen eveneens indien het geleverde niet zorgvuldig is gebruikt volgens de bijgeleverde fabrieksvoorschriften of op andere wijze onoordeelkundig is gehandeld, of indien de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
  • De garantiebepalingen gelden niet voor invloeden van buitenaf als slag, stoot, aansluiting op een verkeerd voltage, stroomstoring etc. kunnen nimmer enige garantieaanspraken tot gevolg hebben.
  • Voor het niet functioneren van de apparatuur als gevolg van enig ongeval, onachtzaamheid of applicatiefouten aan de zijde van Opdrachtgever of elektronische storing in het net, direct of indirect, is Flevo Koffieservice niet aansprakelijk.
  • Indien het garantiezegel op het apparaat of machine verbroken of anderszins is beschadigd, vervalt alle recht tot garantie.